เช่าเวทีพระ

เวทีพระเช่า

เวทีพิธีสงฆ์สีทองให้เช่า ราคาตามขนาดของเวที สามารถเลือกสีได้ (มีสีให้เลือก คือ สีขาวมุก สีทอง สีแดง)

Copyright © 2022. All rights reserved.