ขั้นตอนการจองอุปกรณ์

วิธีการจองคิวงาน
1.
เลือกการสินค้าที่ท่านต้องการ จากเว็บไซต ์ www.victortent.com
2.
ติดต่อเราผ่าน

โทรศัพท์ 082-949-6962 หรือ 089-205-4240

อีเมล์ – victortent@hotmail.com

Line : @victortent

3.
แจ้งรายละเอียดเพื่อทําใบเสนอราคา

- สินค้าที่ต้องการ พร้อมจํานวน

- สถานที่ติดตั้ง(เพื่อทําการประเมินราคาค่าขนส่ง)

- วันที่ใช้งาน พร้อมเวลาที่สามารถเข้าติดตั้ง/รื้อถอน

- ชื่อ-เบอร์โทรติดต่อกลับผู้ประสานงาน

- ชื่อ-ที่อยู่ และเลขที่ผู้เสียภาษี บริษัท(ถ้ามี)

4.
ทางร้านจัดส่งใบเสนอราคาให้

รบกวนตรวจสอบความถูกต้องและอ่านหมายเหตุเพื่อความเข้าใจตรงกัน

5.
ชําระมัดจํา 30% แล้วแจ้งการชําระเงิน เพื่อจองคิวงาน
6.
ส่วน 70% ที่เหลือชําระในวันที่ติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จทันที

โดยสามารถชําระเป็นเงินสดหรือโอนชําระเข้าบัญชี

หมายเหตุเพิ่มเติม

- ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าบริการ ขนส่ง+ติดตั้ง+รื้อถอน

- ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)

- ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

Copyright © 2022. All rights reserved.