ขั้นตอนการจองอุปกรณ์

วิธีการจองคิวงาน

เช่าเก้าอี้งานประชุม

1. เลือกการสินค้าที่ท่านต้องการ จากเว็บไซต์ www.victortent.com

2. ติดต่อเราผ่าน
โทรศัพท์ 082-949-6962 หรือ 089-205-4240

อีเมล์ – victortent@hotmail.com
Line : @victortent

3.แจ้งรายละเอียดเพื่อทําใบเสนอราคา
– สินค้าที่ต้องการ พร้อมจํานวน
– สถานที่ติดตั้ง(เพื่อทําการประเมินราคาค่าขนส่ง)
– วันที่ใช้งาน พร้อมเวลาที่สามารถเข้าติดตั้ง/รื้อถอน
– ชื่อ-เบอร์โทรติดต่อกลับผู้ประสานงาน
– ชื่อ-ที่อยู่ และเลขที่ผู้เสียภาษี บริษัท(ถ้ามี)

4. ทางร้านจัดส่งใบเสนอราคาให้
รบกวนตรวจสอบความถูกต้องและอ่านหมายเหตุเพื่อความเข้าใจตรงกัน

5. ชําระมัดจํา 30% แล้วแจ้งการชําระเงิน เพื่อจองคิวงาน

6. ส่วน 70% ที่เหลือชําระในวันที่ติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จทันที
โดยสามารถชําระเป็นเงินสดหรือโอนชําระเข้าบัญชี

หมายเหตุเพิ่มเติม
– ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าบริการ ขนส่ง+ติดตั้ง+รื้อถอน
– ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
– ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

Copyright © 2022. All rights reserved.