เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว

บริการให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว มีทั้งแบบคลุมผ้าและไม่คลุมผ้า

โต๊ะเหลี่ยมให้เช่า มี3ขนาด
– 1.2*0.6 สูง 0.75 เมตร
– 1.5*0.75 สูง 0.75 เมตร
– 1.8*0.75 สูง 0.75 เมตร

ราคาตามขนาดและแบบผ้าคลุมโต๊ะเหลี่ยมให้เช่า
ใช้งานเป็นโต๊ะฟังก์ชั่น โต๊ะวางของ โต๊ะไลน์บุฟเฟต์ หรือจัดเป็นชุด เป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้

Showing all 20 results

Copyright © 2022. All rights reserved.