เช่าโต๊ะหมู่-อาสนะสงฆ์ สีขาวเงิน

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

เช่าโต๊ะหมู่และอาสนะสีขาวเงิน พร้อมอุปกรณ์แก้วสำหรับงานทำบุญบ้าน งานขึ้นบ้านใหม่ ราคาเช่าชุดละ 3500 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.