เช่าพัดลม

พัดลมให้เช่า

พัดลมไอเย็นหรือพัดลมแอร์ (ใหญ่)70EX ราคาเครื่องละ 1800 บาท ใช้งานหลายเครื่องได้ราคาพิเศษ

Copyright © 2022. All rights reserved.