เช่าพัดลมไอน้ำ

เช่าพัดลม

เช่าพัดลมไอน้ำ แบบเติมน้ำ สามารถโยกย้ายที่ได้ ราคาเช่าเครื่องละ 800 บาท ถ้าเช่าหลายเครื่องให้ราคพิเศษ

Copyright © 2022. All rights reserved.