เช่าโซฟางานหมั้น

โซฟา งานหมั้นให้เช่า

โซฟาสีเงิน สำหรับงานพิธีหมั้น ราคาเช่าชุดละ 4,000 บาท ประกอบด้วยตัวยาว 3 ที่นั่ง 1 ตัว ตัวเดี่ยว 1 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว

Copyright © 2022. All rights reserved.