เช่าโพเดียม

โพเดียมขาวให้เช่า

เช่าโพเดียมไม้สีขาว ใช้สำหรับพิธีเปิดงาน พิธีการต่าง ๆ ราคาเช่าตัวละ 1500 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.