เช่า เก้าอี้

เช่าเก้าอี้งานแต่งงาน

เช่าเก้าอี้ สำหรับงานแต่งงาน หรืองานพิธีการต่างๆ
ราคาเช่าตัวละ 700 บาท ถ้าใช้งานหลายตัว ราคาพิเศษ

Copyright © 2022. All rights reserved.