เช่าเก้าอี้เต๋า

เช่าโต๊ะเก้าอี้

เช่าโต๊ะและ เก้าอี้ลูกเต๋าสี่เหลี่ยมสีขาว ราคาเช่าตัวละ 90 บาท ชุดละ 500 บาท ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัวถ้าเช่าหลายตัวราคาพิเศษ

Copyright © 2022. All rights reserved.