เช่าเก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติกให้เช่า

เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว มีทั้งคลุมผ้า และไม่คลุมผ้า ตัว ละ 20 บาท คลุมผ้า 30 บาท ผูกโบว์ 40 บาท ถ้าเช่า 100 ตัวขึ้นไปลดตัวละ 5 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.