เช่าเก้าอี้งานแต่ง

ให้ เช่าเก้าอี้ชิวารีสีทอง

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว + โต๊ะยาวคลุมผ้าขาว 1 ตัว
สำหรับงานทำบุญบ้าน งานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ ราคาชุดละ 1000 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.