เช่าโต๊ะเหลี่ยม

โต๊ะเหลี่ยมให้เช่า

เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ไม่คลุมผ้าตัวละ 150 บาท
คลุมผ้าสีครีม ตัวละ 250 บาท ใช้งานหลายตัว
คิดราคาพิเศษ

Copyright © 2022. All rights reserved.