พัดลมให้เช่า

เช่าพัดลม

เช่าพัดลมไอเย็น ขนาด 35EX ราคาเช่าตัวละ 1,000 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวได้ราคาพิเศษ
และมีไอเย็นขนาดใหญ่ 70EX ราคาเช่าตัวละ 1,800 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.