เช่าเวที

เวทีให้เช่า

เช่าเวทีขนาด 2.4×4.8x.60 ซม. ปูพรมแดง ติดสเกิร์ตสีทอง สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ ราคาเช่าตัวละ 6000 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.