เช่าเก้าอี้

เช่าโต๊ะ เก้าอี้

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว + โต๊ะยาวคลุมผ้าขาว 1 ตัว
สำหรับงานทำบุญบ้าน งานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ ใช้งานหลายชุดให้ราคาพิเศษ

Copyright © 2022. All rights reserved.