ให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้สนาม

เช่าโต๊ะสนามสีขาว

เช่าชุดโต๊ะเก้าอี้สนามสีขาวพร้อมร่มสนาม ประกอบด้วย โต๊ะสนาม 1 ตัว เก้าอี้สนามมีที่พิงแขน 4 ตัว ร่มสนามสีขาว 1 ชุด ราคาเช่าชุดละ 600 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.