เต็นท์เช่า

เต็นท์ให้เช่า

เช่าเต็นท์โค้งขาว ขนาด 4×8 ม. ขาสูง 2.50 ม.
สามารถต่อขาให้สูงได้ 3.00 ม.

Copyright © 2022. All rights reserved.