เช่าเต็นท์โค้ง

เช่าเต็นท์

ให้เช่าเต็นท์ทรงโค้งขาว ขนาด 4×8 ม. ขาสูง 2.50 ม. สามารถต่อขาสูงได้ 3.00 ม.

Copyright © 2022. All rights reserved.