เช่าโต๊ะจีน-เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าสีทอง

400 ฿

เช่าโต๊ะจีน คลุมผ้า (มีให้เลือสีขาว ส้ม แดง ชมพู ทอง เงิน ฟ้า) เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าขาวสะอาด ราคาเช่าราคาเช่า 400 บาท

Description

รายละเอียด:

เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนคลุมผ้า (มีให้เลือกสีขาว ชมพู ทอง ม่วง ฟ้า แดง ส้ม เขียว เงิน ) เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า(ขาวสะอาด)

ราคาเช่า

ราคาเช่า 400 บาท (ประกอบด้วย)

โต๊ะกลมคลุมผ้า  1 ตัว  ขนาด   1.20 ม.   เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า(ขาวสะอาด) 10   ตัว

ผ้าคลุมโต๊ะสีทอง 1 ผืน

เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้า  10 ตัว

ราคาเช่า 450 บาท (ประกอบด้วย)

โต๊ะกลมคลุมผ้า  1  ตัว  ขนาด   1.20 ม.   เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า(ขาวสะอาด)  10 ตัว

ผ้าคลุมโต๊ะสีทอง 1 ผืน

เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้า(ขาวสะอาด)  10 ตัว โบว์ทอง  10  ดอก

Copyright © 2022. All rights reserved.