เช่าโต๊ะจีน -เก้าอี้พลาสติกไม่คลุมผ้า

300 ฿

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลางคลุมผ้าสีขาวขนาด 1.20 ม.   พร้อมเก้าอี้พลาสติกสีขาว 10 ที่นั่ง (ไม่คลุมผ้า) ราคา 300 บาท/ชุด

Description

เช่าโต๊ะจีน

 

-เช่าโต๊ะจีนโต๊ะกลางคลุมผ้าสีขาว(สะอาด)จริง ๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

เส้นผ้าศูนย์กลาง 1.20ม.

พร้อมเก้าอี้พลาสติกสีขาว(สะอาด) 10 ตัว  (ไม่คลุมผ้า) ราคา 300 บาท/

ชุด/วัน

 

– เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลางกลมคลุมผ้าสีขาว(สะอาด)จริง ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง 1.20  ม.

พร้อมเก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้า(ขาวสะอาด) 10 ตัว ราคาเช่าชุดละ

380 บาท

 

ถ้าเช่า 5 ชุด ขึ้นไป ราคาเช่า 350 บาท

 

หมายเหตุ : ถ้าเพิ่มหน้าโต๊ะเป็น 1.50 ม. เพิ่ม 50บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.