เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่7 [สีไม้ธรรมชาติ] มินิมอล

1,500 ฿

บริการให้เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่่7 โต๊ะหมู่ให้เช่า แบบไม้ธรรมชาติ ไม้สีอ่อน เรียบ โมเดิร์น-มินิมอล ชุดละ 1500บาท/วัน พร้อมอุปกรณ์

Description

เช่าโต๊ะหมู่บูชา สไตล์มินิมอล สีไม้แบบมูจิ
ไม้สีอ่อน แบบธรรมชาติ เข้าได้กับตีมการจัดงานแบบธรรมชาติ

ให้เช่าอุปกรณ์สงฆ์
เช่าโต๊ะหมู่ เช่าอาสนะ ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์

ชุดโต๊ะหมู่ [หมู่7] สีไม้ธรรมชาติ
ราคาเช่า 1,500 บาท /ชุด/วัน
เช่า 2-3วัน ราคา 2,500 บาท

เช่าโต๊ะหมู่อย่างเดียว จะได้รับอุปกรณ์ดังนี้
1. กระถางธูป 1ชิ้น
2. แจกันดอกไม้ 2ชิ้น
3. เชิงเทียน 2 ชิ้น
4. เทียนชนวน 1 ชิ้น

Copyright © 2022. All rights reserved.