เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่9 [สีแดง-ทอง]

2,000 ฿

ให้เช่าโต๊ะหมู่บูชา สีแดง-ทอง หมู่9 (ชุดใหญ่) โต๊ะหมู่ให้เช่า ชุดละ 2000บาท/วัน พร้อมอุปกรณ์ทองเหลือง (พิธีสงฆ์)

Description

เช่าโต๊ะหมู่บูชา ชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์
โต๊ะหมู่ให้เช่าสี แดง-ทอง ชุดใหญ่ อลังการ พร้อมอุปกรณ์(สำหรับพิธีสงฆ์)
ชุดโต๊ะหมู่ (หมู่9) สีแดง-ทอง

ราคาเช่า 2,000 บาท /ชุด/วัน
เช่า 2-3วัน 2,500 บาท / 4-7วัน 3,000บาท

เช่าโต๊ะหมู่ อย่างเดียว จะได้รับอุปกรณ์(ทองเหลือง)ดังนี้
1. กระถางธูป 1อัน
2. แจกันดอกไม้ 2อัน
3. เชิงเทียน 2 อัน
4. เทียนชนวน 1 อัน

Copyright © 2022. All rights reserved.