เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่7 [สีครีม-ทอง]

1,500 ฿

บริการให้เช่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่่7 โต๊ะหมู่ให้เช่า สีครีม-ทองชุดละ 1500บาท/วัน พร้อมอุปกรณ์ (เช่าหลายวันราคาพิเศษ)

Description

รายละเอียด:

ให้เช่าโต๊ะหมู่บูชา

ให้เช่าอุปกรณ์สงฆ์ เช่าโต๊ะหมู่ เช่าอาสนะ ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

ชุดโต๊ะหมู่หมู่7 สีครีม-ทอง

ราคาเช่า 1,500 บาท /ชุด/วัน

เช่า 2-3วัน ราคา 2,500 บาท

เช่าโต๊ะหมู่อย่างเดียว จะได้รับอุปกรณ์ดังนี้

1. กระถางธูป 1ชิ้น

2. แจกันดอกไม้ 2ชิ้น

3. เชิงเทียน 2 ชิ้น

4. เทียนชนวน 1 ชิ้น

Copyright © 2022. All rights reserved.