เช่าโต๊ะจีน -เก้าอี้บุนวมVvip คลุมผ้า

850 ฿

บริการ เช่า ให้เช่าโต๊ะจีน Vvip โต๊ะกลมคลุมผ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50ม. คลุมผ้าสีขาวสะอาด พร้อมเก้าอี้บุนวมทรงVvip 10 ตัว คลุมผ้า

Description

เช่าชุดโต๊ะจีน-เก้าอี้บุนวมทรง Vvip

 

-เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50ม. คลุมผ้าสีขาวสะอาด

พร้อมเก้าอี้บุนวมทรงVvip10 ตัว

 

เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าสีขาว+เก้าอี้ไม่คลุมผ้า10ตัว – ราคา 700 บาท/ชุด/วัน

 

เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าสีขาว+เก้าอี้คลุมผ้าขาวรัดรอบ10ตัว – ราคา 900 บาท/ชุด/วัน

 

เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าสีขาว+เก้าอี้คลุมผ้าขาวรัดรอบ+โบว์สีทอง10ตัว – ราคา 1,000 บาท/ชุด/วัน

 

หมายเหตุ :โบว์สีทองมี 2 แบบ (ผ้าต่วน/ผ้าแก้ว)

Copyright © 2022. All rights reserved.