เช่าเวที [สูง60ซ.ม.]

บริการ ให้เช่า เช่า ให้เช่าเวทีขนาด 2.4 เมตร ยาว 3.6 เมตร

Description

บริการให้เช่า เช่า เวทีสำเร็จรูป

ขนาด กว้าง  2.40 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 30 ซม.หรือ 60 ซม.

 

กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร  สูง 30 ซม.หรือ 60 ซม.

 

กว้าง 2.40 เมตร ยาว 2.40 เมตร  สูง 30 ซม.หรือ 60 ซม

 

ให้สำหรับงานมงคลสมรส  งานขึ้นบ้านใหม่ งานประชุมหมู่บ้าน และงานพิธีการทั่วไป

และจัดงานอีเว้นท์ทุกชนิด

Copyright © 2022. All rights reserved.