เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว [คลุมผ้าขาว]

30 ฿

บริการ เช่า ให้เช่า เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว คลุมผ้าขาว เช่าตัวละ 30 บาท/วัน 100 ตัวขึ้นไปราคา พิเศษ ตัวละ 25 บาท/วัน [ 2-3 วัน ราคาตัวละ 35 บาท]

Description

บริการ เช่า ให้เช่า เช่าเก้าอี้พลาสติก สีขาวสะอาด

 

เก้าอี้พลาสติกสีขาวสะอาด(ไม่คลุมผ้า)

ให้บริการเช่าตัวละ 20 บาท/วัน -100 ตัวขึ้นไปราคาพิเศษ

ตัวละ 15 บาท/วัน

2-3 วัน ราคาตัวละ 25 บาท

4-7 วัน ราคาตัวละ 35 บาท

 

เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าขาวสะอาด

ให้บริการเช่าตัวละ 30 บาท/วัน – 100ตัวขึ้นไปราคาพิเศษ ตัวละ 25บาท/วัน

 

Copyright © 2022. All rights reserved.