เช่าผ้าฝ้าใต้เต็นท์ สีขาว ขนาดต่างๆ (เพิ่มความสวยงาม*)

บริการเช่า ให้เช่าผ้าฝ้า เช่า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ให้เช่า ขนาด 3×3 , 4×4 , 5×5 , 5×6 , 4×8 , 5×12

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

เช่าผ้าฝ้าใต้เต็นท์ สีขาว ขนาดต่างๆ (เพิ่มความสวยงาม*)

บริการเช่า ให้เช่าผ้าฝ้า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ สำหรับเต็นท์ เพื่อความสวยงาม

มีขนาดตาม ขนาดเต็นท์ทรงต่าง ๆ

 

เช่า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ขนาด 3 x 3 ราคาผืนละ 300 บาท / ผืน

เช่า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ขนาด 4 x 4 ราคาผืนละ 400 บาท / ผืน

เช่า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ขนาด 5 x 5 ราคาผืนละ  500 บาท/ ผืน

เช่า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ขนาด 5 x 6 ราคาผืนละ  500  บาท/ ผืน

เช่า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ขนาด 4 x 8 ราคาผืนละ 500 บาท / ผืน

เช่า ผ้าฝ้าใต้เต็นท์ขนาด 5 x 12 ราคาผืนละ 700 บาท / ผืน

Copyright © 2022. All rights reserved.