Sale!

เช่าชุดโซฟาสีเงิน (5ที่นั่ง+โต๊ะกลาง) *งานหมั้น

Original price was: 5,000 ฿.Current price is: 4,500 ฿.

บริการให้เช่าโซฟางานหมั้น เช่าโซฟางานแต่ง สีเงิน หรูหรา กำลังเป็นที่นิยม สำหรับ 5 ท่าน พร้อมโต๊ะกลาง ชุดละ 5,000 บาท

Description

บริการให้เช่าโซฟางานแต่ง ชุดโซฟาพิธีหมั้นให้เช่า
สำหรับ 5 ท่าน พร้อมโต๊ะกลางไม้สีขาว ชุดละ 4,500 บาท

ประกอบด้วย
โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว
โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว
โต๊ะกลาง 1 ตัว

*สามารถสั่งแยกเป็นตัวๆได้
โซฟา 3 ที่นั่ง ราคาตัวละ 3,000บาท
โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ราคา ตัวละ 1,200 บาท
โต๊ะกลาง 1 ตัว ราคา 400 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.