เช่าขาตั้งรูปไม้

200 ฿

เช่าขาตั้งรูปแบบไม้ ไว้ใช้ตั้งรูปภาพ ในงานแต่งงานหรืองานจัดนิทรรศการทั่วไป ความสูง 120 เซนติเมตร สามารถวางรูปภาพได้หลายขนาด

Description

เช่าขาตั้งรูปแบบไม้ ขาตั้งรูปให้เช่า
ไว้ใช้ตั้งรูปภาพ ในงานแต่งงานหรืองานจัดนิทรรศการทั่วไป
ความสูง 120 เซนติเมตร
สามารถวางรูปภาพได้หลายขนาด
Copyright © 2022. All rights reserved.