เช่าขาตั้งรูปเหล็กสีขาว

200 ฿

เช่าขาตั้งรูปแบบเหล็ก ไว้ใช้ตั้งรูปภาพ ในงานแต่งงานหรืองานจัดนิทรรศการทั่วไป ความสูง 160 เซนติเมตร สามารถวางรูปภาพได้หลายขนาด

Description

รายละเอียด:

เช่าขาตั้งรูปแบบเหล็ก
ไว้ใช้ตั้งรูปภาพ ในงานแต่งงานหรืองานจัดนิทรรศการทั่วไป
ความสูง 160 เซนติเมตร
สามารถวางรูปภาพได้หลายขนาด
Copyright © 2022. All rights reserved.