เช่ากล่องจับฉลาก

1,500 ฿

เช่ากล่องจับฉลาก ความสูง 120 cm โปร่งใส หมุนได้ มีฝาเปิดปิด มีที่จับในการหมุน ขนาดไม่ใหญ่มาก ราคาเช่าวันแรก 1,500 บาท / วันถัดไปราคาพิเศษ

Description

เช่ากล่องจับฉลาก

ความสูง 120 cm โปร่งใส หมุนได้ มีฝาเปิดปิด
มีที่จับในการหมุน

วัสดุทำมาจากอคริลิค มีความแข็งแรงคงทน

ราคาเช่า
วันแรก 1,500 บาท/วัน
2-3 วัน 2,000 บาท
4-7 วัน 2,500 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.