เช่าโต๊ะจีน + เก้าอี้ พลาสิตกคลุมผ้าดำ + โบว์แดง

480 ฿

เช่าโต๊ะจีน เช่า ให้เช่าโต๊ะจีน ขนาด1.20 ม.คลุมผ้าดำ + เก้าอี้ พลาสติกขาวคลุมผ้าดำ +โบว์แดง ราคาชุดละ 480 บาท

Description

รายละเอียด:

เช่าโต๊ะจีน เช่า ให้เช่าโต๊ะจีน ขนาด 1.20 ม. คลุมผ้าดำ + เก้าอี้ขาวคลุมผ้าดำ  10 ที่นั่ง

ราคาชุดละ  380  บาท

เช่าโต๊ะจีน เช่า ให้เช่าโต๊ะจีน ขนาด 1.20 ม. คลุมผ้าดำ+ เก้าอี้ขาวคลุมผ้าดำ  10 ที่นั่ง +โบว์สีแดง

ราคาชุดละ  480  บาท

 

ถ้าเพิ่มหน้า โต๊ะจีน เป็นขนาด 1.50 ม.  เพิ่มเงินอีก  50 บาท

 

เช่าโต๊ะจีน เช่า ให้เช่าโต๊ะจีน ขนาด 1.20 ม. คลุมผ้าขาว +เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้าขาว 10 ที่นั่ง

ราคาชุดละ 380 บาท

เช่าโต๊ะจีน เช่า ให้เช่าโต๊ะจีน ขนาด 1.20 ม. คลุมผ้าขาว + เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้าขาว 10 ที่นั่ง + โบว์แดง

ราคาชุดละ  480 บาท

 

ถ้าเพิ่มหน้าโต๊ะจีน เป็นขนาด1.50 ม. เพิ่มเงินอีก 50 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.