เช่าโต๊ะจีน คลุมผ้าดำ เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้าดำ

380 ฿

เช่าโต๊ะจีน เช่าโต๊ะกลม ขนาด 1.20 ม.คลุมผ้าดำ +เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้าดำ ราคาชุดละ 380 บาท

Description

รายละเอียด:

เช่าโต๊ะจีน เช่าโต๊ะ กลมคลุมผ้า  ขนาด 1.20 ม. คลุมผ้าดำ +เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้าดำ 10 ที่นั่ง

ราคาชุดละ 380  บาท

 

ถ้าเพิ่มหน้าโต๊ะกลม ขนาด 1.50 ม. เพิ่ม  50 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.