ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

เช่าชุดพิธีสงฆ์

เช่าโต๊ะหมู่-อาสนะสีขาว พร้อมอุปกรณ์แก้ว
สำหรับงานทำบุญบ้าน งานขึ้นบ้านใหม่ ราคาเช่าชุดละ 3500 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.