เช่าพัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็นให้เช่า

เช่าพัดลมไอเย็น ใหญ่ 70EX ราคาเครื่องละ 1800 บาท ใช้งานหลายเครื่อง ราคาเครื่องละ 1500 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.