พัดลมไอน้ำให้เช่า

เช่าพัดลมไอน้ำ

เช่าพัดลมไอน้ำ แบบเติมน้ำ สามารถโยกย้าที่ได้
ราคาเช่าเครื่องละ 800 บาท เครื่องสีดำ พร้อมสายพ่วง

Copyright © 2022. All rights reserved.