เช่าพัดลม ไอน้ำ

พัดลมให้เช่า

เช่าพัดลมไอน้ำ แบบเติมน้ำ สามารถโยกย้ายที่ได้
ราคาเช่าเครื่องละ 800 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.