เช่าเก้าอี้

โต๊ะ เก้าอี้ ให้เช่า

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว + โต๊ะยาวคลุมผ้าขาว 1 ตัว
สำหรับงานทำบุญบ้าน งานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ ให้งานหลายชุดให้ราคาพิเศษ

Copyright © 2022. All rights reserved.