เช่าเต็นท์แอร์

เต็นท์แอร์เช่า

เต็นท์แอร์เช่าขนาด 5×12 ม. พร้อมผ้าฝ้าใต้เต็นท์
แอร์ 36000 BTU 4 เครื่อง และไฟแสงสว่าง 4 จุด

Copyright © 2022. All rights reserved.