เช่าโต๊ะหมู่ อาสนะ

เช่าชุดพิธีสงฆ์

บริการให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ โดยประกอบด้วย เวทีและชุดโต๊ะ หมู่อาสนะราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 9000 บาทเท่านั้น รวมอุปกรณ์ครบชุด

Copyright © 2022. All rights reserved.